Banner truyền hình

Vận hành thông quan thử nghiệm cầu Bắc Luân II

;